Ruby 2.5.0 kararlı olmayan sürümü 10 Ekim 2017’de yayınlandı. Bu yeni sürüm içinde bolca yeni özellik ve performans iyileştirmeleri mevcut. Bu yeni özelliklerden 7 tanesini listeledim.

 1.  bundler gemi artık standart kütüphanede. Artık gem install bundler ile bundlerı yüklememize gerek yok.
 2. Kernel#yield_self
  yield_self bloğu eklendi.

   
 3. Array#prepend/append 
  Arraylere unshift/push methodlarına alias olarak prepend ve append eklendi.

   
 4. Dir.children ve each_child
  Dizin içindeki dizin ve dosyaları listelemek için şöyle bir yol izliyorduk.

  Bunun yerine “.” ve “.. ” dizinleri gözardı etmek için artık Dir.children kullanabiliriz.

  Dir.each_child enumarator geri döndürür array değil. .to_a ile array yapabiliriz.

   
 5. String#delete_prefix/delete_suffix
  String sınıfına delete_prefix ve delete_suffix methodları eklendi. Bir stringin başından ve sonundan belirtilen karakterleri silebilir.

   
 6. rescue/else/ensure artık do/end blokları içinde kullanılabilir.
  rescue/else/ensure artık do/end blokları içinde begin ve end olmaksızın kullanılabilecek

  Eğer { } kullanırsanız hata alırsınız.
 7. Hash#transform_keys/transform_keys!
  transform_keys bloğunu hash ile kullanarak hash keyleri üzerinde değişiklik yapabilirsiniz.

  transform_keys! ise ünlemden anlaşılacağı gibi hashin kendisini değiştiriyor 🙂

Diğer tüm değişiklikleri şuradan görebilirsiniz: News for Ruby 2.5.0