Sunucunuzda nginx server üzerinde birden çok çalışan rails uygulamamız var. Belirli aralıklarla veritabanı yedeği almak istiyoruz. Bu işleri yapan birçok hazır tool vs. mevcut.

Benim istediğim tam olarak /etc/nginx/sites-enabled/ dizininde rails uygulamalarına ait yapılandırma dosyaları bulunan uygulamaların production sql yedeğini almak.

backup.sh dosyasını oluşturup /etc/cron.weekly/ dizinine taşıdık. chmod ile executable yaptıktan sonra terminalden ./backup.sh diyerek çalıştırdığımızda /home/emre/mysql_backups/ dizininde sql yedeklerimizi görebiliriz.

Gist